Peppathy, Piravom, Ernakulam, Kerala - 682313

agroparkpvm@gmail.com

Office Hours: 9:00 PM - 6:00 PM

Call: +91 94467 13767 

Projects

Projects by Agropark

തെർമൽ പേപ്പർ റോൾ നിർമാണം

തെർമൽ പേപ്പർ റോൾ നിർമാണം

കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും ഇണങ്ങുന്ന വ്യവസായങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് . ഉപഭോക്‌തൃ സംസ്ഥാനമായി നിലനിൽക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ മാർക്കറ്റ് സാദ്ധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കേരളത്തിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ച് വില്‌പന നടത്താൻ കഴിയുന്ന നിരവധി ഉല്പന്നങ്ങളുണ്ട്. ലൈസൻസിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾ സുഗമം ആയതോടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ വീടുകളിൽ തന്നെ വ്യവസായം ആരംഭിക്കാം എന്ന സ്ഥിതി വന്നിരിക്കുന്നു . പുറത്തുപോയി ജോലി ചെയ്യാൻ  സാഹചര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കാത്ത വീട്ടമ്മമാർക്കും , ഒഴിവു സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ചെറുകിട സംരംഭത്തിലൂടെ  അധിക വരുമാനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വീടുകളിൽ വ്യവസായം ആരംഭിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അവസരമുണ്ട്. കേരളീയരുടെ ദൈനം ദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന നിരവധി ആയിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കാനാകും.

പാഡ് പ്രിന്റിംഗ്

പാഡ് പ്രിന്റിംഗ്

കേരളത്തിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ അടക്കം സംരംഭക സൗഹൃദ ആവാസവ്യവസ്‌ഥ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വ്യവസായം ആരംഭിക്കാൻ മടിച്ചു നിന്നിരുന്ന ജനസമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ധൈര്യപൂർവം റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്‌യാറായി മുന്നോട്ടുവന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിജയം കൊയ്തു. വിജയിച്ചവരിൽ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന പലരും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പരാജയം രുചിച്ചവർ ആയിരുന്നു . ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വനിതകൾ അടക്കം സംരംഭക രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നു . കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള വിപണി തന്നെയാണ് പുതു സംരംഭകരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന മുഖ്യഘടകം. ലൈസൻസിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടതും വീടുകളിൽ പോലും വ്യവസായം ആരംഭിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചതും എല്ലാം അനുകൂല ഘടകങ്ങളാണ്.

ക്‌ളൗഡ്‌ കിച്ചൺ

ക്‌ളൗഡ്‌ കിച്ചൺ

കേരളം പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നൂതന ആശയങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിനും പുതിയ ബിസിനസ്സുകളുടെ പരീക്ഷണത്തിനും വേദിയാവുകയാണ്. അവയിൽ പലതും നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സ് മോഡലുകളുടെ പോരായ്‌മ പരിഹരിച്ച് ഉപഭോക്‌താക്കളുടെ ആവശ്യകതകൾ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും നിറവേറ്റുന്നവയാണ്. നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തിന് അപ്പാടെയുള്ള ബദൽ ബിസിനസ്സ് മോഡലുകളും രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. പുതിയ തലമുറയും നാല്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരും ഇത്തരം ബിസിനസ്സ് മോഡലുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുന്നിലുണ്ട്.

ബേക്കറി - മെഡിസിൻ കവറുകളുടെ നിർമ്മാണം

ബേക്കറി - മെഡിസിൻ കവറുകളുടെ നിർമ്മാണം

വിപണിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കവറുകൾക്ക് നിരോധനം വന്നതോടെ പേപ്പർ കവറുകൾക്ക് വലിയ ഡിമാന്റാണ്. ബേക്കറികളിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പായ്‌ക്ക് ചെയ്‌ത്‌ നല്‌കുന്നതിനും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലും ആശുപത്രികളിലും മരുന്ന് പായ്‌ക്ക് ചെയ്‌ത്‌ നല്‌കുന്നതിനും സ്റ്റേഷനറി കടകളിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും പേപ്പർ കവറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റി യന്ത്ര സഹായത്തോടെ പ്രതിദിനം നാല്പതിനായിരം കവർ വരെ നിർമ്മിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് നാനോ - ഗാർഹിക സംരംഭമായി വീട്ടിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കാം. വെള്ളനിറത്തിലും ബ്രൗൺ നിറത്തിലുമുള്ള കവറുകൾക്കാണ് വിപണിയിൽ കൂടുതൽ ഡിമാന്റുള്ളത്. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരുകൾ ലോഗോ സഹിതം പ്രിന്റ് ചെയ്‌ത കവറുകൾക്കും വലിയ വിപണിയുണ്ട്.

ജൈവ നേർവളങ്ങൾ

ജൈവ നേർവളങ്ങൾ

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്ഷീര കർഷകർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നാണ് ചാണകത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പും വിപണനവും. വിപണിയിൽ ആവശ്യക്കാരും നല്ല വിലയുമുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ സാന്പത്തിക നേട്ടം പലപ്പോഴും കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. കൃത്യമായി സംസ്‌കരിച്ച് വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന പ്രശ്‍നം. ജൈവ കൃഷിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം പുരയിട കൃഷിയിലും വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷിയിലും മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിയിലും എല്ലാം വേഗത്തിൽ നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉണക്കി പൊടിച്ച ചാണകം, ആട്ടിൻ കാഷ്ടം, ചാണക പാൽ, കോഴി കാഷ്ടം തുടങ്ങിയ തനത് നേർവളങ്ങൾക്ക് വിപണി വർദ്ധിച്ച് വരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പച്ച ചാണകവും ആട്ടിൻ കാഷ്ടവും എല്ലാം ജലാംശം വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നതിനും പൊടിച്ച് എടുക്കുന്നതിനുമെല്ലാം ചിലവ് കുറഞ്ഞ യന്ത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. ടി യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ച് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംരംഭമാണ് ജൈവ നേർവളങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം. ആവശ്യമായ അസംസ്‌കൃത വസ്‌തുക്കൾ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കർഷകരിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കാം. ചെറിയ പായ്‌ക്കുകളും വലിയ പായ്‌ക്കുകളും ആയി വള വില്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ വരെ വിൽക്കാം.

ഐസ് ക്യൂബ്  നിർമ്മാണം ( Ice Cube Manufacturing)

ഐസ് ക്യൂബ്  നിർമ്മാണം ( Ice Cube Manufacturing)

കേരളം മഹാമാരിയെ അതിജീവിച്ച് വരുകയാണ്.മഹാമാരിയെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ പ്രതിരോധിച്ചതിലൂടെ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ അതിജീവനത്തിന്റെ പുതിയ വിജയ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കാൻ കേരളത്തിനായി. കേരളം സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന സന്ദേശം ലോകത്തിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ നമ്മുക്കായി. ഗവൺമെന്റിന്റെ നേത്യത്വത്തിൽ ജനങ്ങളും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും പോലീസും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും ഒന്നുചേർന്ന് സൃഷ്‌ടിച്ചെടുത്ത ഈ വിജയം സംരംഭകത്വത്തിലും തൊഴിൽ മേഖലകളിലും മുതൽ കൂട്ടാവും.കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ കേരളത്തിലെത്തുകയും തൊഴിൽ സാദ്ധ്യത വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്‌യും.

ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡ് നിർമ്മാണം

ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡ് നിർമ്മാണം

വൈറസ് ബാധയോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത സമൂഹം എല്ലാ മേഖലയും തുറന്ന് കൊടുക്കുന്പോളും അണുനശീകരണം വഴി വൈറസ് ബാധ പടരാതെ തടയുന്നതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നല്‌കുന്നുണ്ട്. ശുചീകരണത്തിനായി പ്രോട്ടോകോളുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിരന്തരമുള്ള അണുനശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയകരമാക്കാൻ ചിലവ് കുറഞ്ഞ അണുനാശിനി ആവശ്യമാണ്. നിലവിൽ ആൽക്കഹോൾ അധിഷ്ടിതമായതും ഡിറ്റർജന്റ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയതുമായ അണുനാശിനികളാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. വ്യക്തിജീവിതത്തിനും കൂട്ടിച്ചേരലുകൾക്കും കൂടുതൽ ഇളവുകൾ ലഭ്യമായതോടെ വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനുള്ള സാനിറ്റൈസറുകളുടെ ഉപഭോഗവും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രീസ് നിർമ്മാണം (Greese Manufacturing)

ഗ്രീസ് നിർമ്മാണം (Greese Manufacturing)

ചലിക്കുന്ന വസ്‌തുക്കൾ തമ്മിൽ ഉരസുന്പോൾ സൃഷ്ടിക്കപെടുന ഘർഷണവും താപവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അർദ്ധഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ലൂബ്രിക്കന്റാണ് ഗ്രീസ് വാഹനങ്ങൾ ,യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി ലോകത്തിന്റെ ചലനത്തിനൊപ്പം ലൂബ്രിക്കന്റുകളുമുണ്ട് ഖരാവസ്ഥയിലും അർദ്ധഖരാവസ്ഥയിലും എണ്ണകളുടെ രൂപത്തിലുമെല്ലാം ലൂബ്രിക്കന്റുകൾ ലഭ്യമാണ് .ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന യന്ത്രഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾകനുസരിച്ച് ലൂബ്രിക്കന്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.ആവണക്കെണ്ണ ,മൃഗക്കൊഴുപ്പ് ,പാം ഓയിൽ ,എന്നിവയെല്ലാം ലൂബ്രിക്കന്റുകളാണ് പെട്രോളിയം ഓയിലുകളെക്കാൾ വഴുവഴുപ്പ് ടി ഓയിലുകകൾക്കുണ്ട്.ടി ഓയിലുകൾ തനിയെ ഉപയോഗിക്കുന്പോഴുള്ള പോരായ്‌മകൾ പരിഹരിക്കാൻ മറ്റു ചില ചേരുവകൾ കൂടി ചേർത്താണ് ഗ്രീസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് .

ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ( French Fries )

ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ( French Fries )

കേരളീയരുടെ ഭക്ഷണ ക്രമത്തിലേക്ക് അന്യനാടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഇടം പിടിക്കുന്നത്.പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളായി മാറിയ പല ഭക്ഷണങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ പോലും ലഭ്യമാണ്.അന്താരാഷ്ട്ര ഭക്ഷണ ശൃംഖല കളുടെ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ എല്ലാം തുറന്നിട്ടുണ്ട്.കുടുംബത്തോടൊപ്പം പുറത്ത് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ശീലം ഇന്ന് സർവസാധാരണമായി കഴിഞ്ഞു.കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒരു മേശക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ദീർഘനേരമെടുത്ത് ആസ്വദിച്ച് പല വിഭവങ്ങളും രുചിക്കുന്നു.ആധുനിക കാലത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഓർഡർ ചെയ്‌യുന്നത്‌.ഇത്തരം ഭക്ഷണ ശൃംഖലകളിൽ വിളന്പുന്ന പ്രധാന വിഭവമാണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്. കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒരുപോലെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

കൊപ്ര നിർമ്മാണം (Copra Manufacturing)

കൊപ്ര നിർമ്മാണം (Copra Manufacturing)

കേരളത്തിന്റെ പാരന്പര്യ വ്യവസായങ്ങളിൽപെട്ട ഒന്നാണ് കൊപ്ര നിർമ്മാണം. എന്നാൽ ഇടക്കാലം കൊണ്ട് ഉത്തരമലബാറിലെ അപൂർവം ചിലത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി കൊപ്ര നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടപ്പെട്ടു. ഇതേ സമയം തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കാങ്കയത്തും കർണ്ണാടകയിലെ തിപ്‌തൂരുമെല്ലാം കൊപ്ര നിർമ്മാണം വൻ വ്യവസായമായി വളർന്നു. കേരളത്തിൽ ചെറുകിട വെളിച്ചെണ്ണ നിർമ്മാണ വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ചക്കിലാട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ട്രെൻഡായി മാറിയതോടെ നിരവധി സംരംഭകർ ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നു. പ്രതിദിന കൊപ്ര ഉപഭോഗത്തിന്റെ 65% ഇന്ന് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കേരളത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം വിപണിയുള്ള കൊപ്ര നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുതന്നെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമുണ്ട്.

ബിസ്‌കറ്റ് കപ്പ് (Edible Tea Cup)

ബിസ്‌കറ്റ് കപ്പ് (Edible Tea Cup)

ധാന്യപൊടികളിൽ നിന്നാണ് എഡിബിൾ കപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചായ, കാപ്പി, ശീതളപാനീയങ്ങൾ, വെള്ളം എന്നിവ കുടിച്ച ശേഷം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കപ്പ് കഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ടി കപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത. ധാന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിമ്മിക്കുന്നതാകയാൽ വളരെ വേഗം മണ്ണിലും ലയിച്ച് ചേരും. 60 മില്ലി, 90 മില്ലി തുടങ്ങിയ അളവുകളിലാണ് സാധാരണ ഇത്തരം കപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഐസ് ക്രീം നിറയ്‍ക്കുന്നതിനുള്ള കോണും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം. യന്ത്രസഹായത്തോടെയാണ് ധാന്യപൊടിയിൽ നിന്നും കപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.

ബൗഫന്റ് ക്യാപ്പ് നിർമ്മാണം ( Bouffant Cap)

ബൗഫന്റ് ക്യാപ്പ് നിർമ്മാണം ( Bouffant Cap)

ഭക്ഷ്യ സംസ്‌ക്കരണ വ്യവസായങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഏരിയയിൽ പ്രവേശിക്കുന്പോൾ തലമുടി മുഴുവനായി മറച്ചുകൊണ്ട് ധരിക്കുന്ന ഡിസ്പോസിബിൾ ഹെയർ ക്യാപ്പാണ് ബൗഫന്റ് ക്യാപ്പ്. കനം കുറഞ്ഞ പോളി പ്രൊപ്പലീൻ ഫാബ്രിക്കിൽ നിന്നാണ് ബൗഫന്റ് ക്യാപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഓട്ടോമാറ്റിക്‌ യന്ത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

Top